Your best travel companion
16/5 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, HCM
T2 - T6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:30 | T7: 08:00 - 12:00
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
31/07/2020 07:00 - 02/08/2020 :16:25
Số lượng
5
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
07/08/2020 06:00 - 09/08/2020 :16:25
Số lượng
5
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
14/08/2020 06:10 - 16/08/2020 :16:25
Số lượng
14
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
21/08/2020 06:10 - 23/08/2020 :16:25
Số lượng
15
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
28/08/2020 06:10 - 30/08/2020 :16:25
Số lượng
15
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
04/09/2020 07:00 - 06/09/2020 :15:55
Số lượng
15
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)
Hành trình
TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
25/09/2020 07:00 - 27/09/2020 :15:55
Số lượng
15
Giá
3,670,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ ( Từ 2 đến dưới 12 tuổi )
Vui lòng liên hệ (0833.224.488)